OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA  WYKONANIE  NAWIERZCHNI DROGI  GMINNEJ  W  ZAŁUSINIE  WRAZ  Z UTWARDZENIEM  TERENU

 

 

341/ 16/2010

 

                                                                                         

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie  nawierzchni   drogi   gminnej   w  Załusinie wraz z utwardzeniem  terenu”

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania/odrzuceniu/wykluczeniu

 

Zamawiający  Gmina  Bedlno,  działając  na  podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

Wykonanie  nawierzchni  drogi   gminnej  w Załusinie wraz z utwardzeniem terenu

 

1.      W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęła  1  oferta,  która  spełnia  wymogi  Zamawiającego.

         Dokonano  wyboru  oferty  Nr 1   złożonej   przez:  Przedsiębiorstwo    Robót    Drogowych

         Sp. z o.o.    ul. Kard. St. Wyszyńskiego  13,   99 – 300  Kutno

 

Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.

 

Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania  złożonych  ofert:

 

Nr oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

 

  Przedsiębiorstwo    Robót    Drogowych

  Sp. z o.o.    ul. Kard. St. Wyszyńskiego  13,

99 – 300  Kutno

       100,00

   100,00

 

 

2.   Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono żadnej oferty.  

 

3.  Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego wykonawcy.  

 

  4.   Podpisanie  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego ustala  się  na  dzień 27.05. 2010 r. w

 

siedzibie  Urzędu  Gminy  Bedlno.

 

 

Bedlno, dnia 17.05.2010 r.

 

 

 

                                                                                       Wójt  Gminy  Bedlno

                                                                                mgr  inż.  Krzysztof  Kołach

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-19 07:36:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-19 07:36:48
  • Liczba odsłon: 198
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655153]

przewiń do góry