OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA KONSERWACJĘ I NAPRAWĘ MOSTU, KANAŁ POŁUDNIOWY B, KM 0+370 W MIEJSCOWOŚCI ORŁÓW PARCEL GM. BEDLNO, POW KUTNO


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego w dniu 13 maja 2010 roku zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na konserwację i naprawę mostu, Kanał Południowy B , km 0+370 w miejscowości Orłów Parcel gm. Bedlno,pow Kutno , dokonano wyboru oferty nr 3 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Wykonawczo- Usługowe „ MELWOD” Sp. z o.o.

ul. Ozorkawska 10a

95 – 010 Stryków

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły cztery oferty spełniające wymogi Zamawiającego. Oferty nie zostały odrzucone, ani wykonawcy nie zostali wykluczeni z postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena


Łączna punktacja


1.
Pm Concept Sp. z o.o

ul. Lotosowa 5

60 – 175 Poznań

214,21


214,21

2

Spółka Wodna”Bedlno”

99- 311 Bedlno,woj. Łódzkie

266,13

266,13


3

Przedsiębiorstwo Wykonawczo- Usługowe „ MELWOD” Sp. z o.o.

ul. Ozorkawska 10a

95 – 010 Stryków

300

300


4

Firma „BUDMEL”

Wojciech Żuk

ul. Barcewicza 4

99-300 Kutno

271,52

271,52Podpisanie umowy ustala się na dzień 25.05.2010r w siedzibie Urzędu Gminy BedlnoWójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Bedlno,dnia 17.05.2010r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-17 09:58:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-17 09:58:52
  • Liczba odsłon: 187
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry