O B W I E S Z C Z E N I E

 

                                         WÓJTA   GMINY  BEDLNO

 

           

 

 

                     Stosownie   do   art.   53  ust. 1  z    dnia    27 marca    2003 r.  o   planowaniu    i  zagospodarowaniu    przestrzennym   ( Dz. U. Nr  80,  poz. 717   z  2003 r.  z  póź.  zm.)

 

 

                                                        z a w i a d a m i a    s i ę

 

 

       że    w    dniu   19   kwietnia   2010   roku    zostało   zakończone    postępowanie    w  sprawie  ustalenia  lokalizacji  celu   publicznego  obejmującej: budowę  linii  napowietrznej  niskiego  napięcia,    przyłącza   napowietrznego  niskiego  napięcia,  na  działkach  nr  74,  85/2  i  85/3  w  miejscowości  Kamilew.

 

                                

 

 

 

Bedlno, dnia  20.04.2010 r.

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                            mgr inż. Krzysztof  Kołach

                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-10 13:52:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 13:52:00
  • Liczba odsłon: 260
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661869]

przewiń do góry