OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA ZAKUP KOSTKI BRUKOWEJ, PŁYT   CHODNIKOWYCH,   OBRZEŻY.

                                                                                                                

 

 

                                                              

              Urząd   Gminy   w   Bedlnie     informuje,   że   w wyniku   postępowania w trybie   zapytania   o   cenę,    przeprowadzonego   w     dniu   7   kwietnia     2010 roku   zgodnie z art.   69   i 70   ustawy   z   dnia   29   stycznia   2004 r.   Prawo   zamówień   publicznych   o wartości   poniżej   kwoty   określonej   w   przepisach   wydanych na     podstawie   art. 11   ust. 8,     na   „Zakup     kostki brukowej,   płyt   chodnikowych,   obrzeży przeznaczo- nych   na   utwardzanie   terenu   w   Pleckiej Dąbrowie,   Franciszkowie   Nowym i Konstantynowie”   dokonano   wyboru   oferty   nr   2    złożonej   przez:

 

„DARTE”   Przedsiębiorstwo   Handlowe

Dariusz   Kieszkowski

99-320   Żychlin

ul.   3-go   Maja   22

 

      W   prowadzonym   postępowaniu   wpłynęły   dwie   oferty   spełniające   wymogi Zamawiającego. Żadna   oferta   nie   została   odrzucona,   ani żaden   wykonawca   nie   został   wykluczony   z   postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli   oferty   w   w/w   postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna    punktacja

 

  1.

„PALIBUD” Skład Opałowy i Mat. Budowlanych 99-319 Dobrzelin

ul. Wł. Jagiełły 81

  

        84,27

 

    84,27

 

 

 

  2.

 

„DARTE”   Przedsiębiorstwo

Handlowe   99-320   Żychlin

ul.   3-go   Maja   22

 

 

     100,00

 

   100,00

 

.    Z   uwagi   na   wystąpienie   przesłanek   określonych   w   art.   94   ust. 2   pkt. 3 lit.a – ustawy   Prawo   zamówień   publicznych     zamawiający   zawrze   umowę   w     sprawie zamówienia   z   wyłonionym     wykonawcą    w     dniu     14   maja    2010 roku.

 

  

                                                                          Wójt   Gminy   Bedlno

                                                                     mgr   inż.   Krzysztof   Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-10 13:47:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 13:48:35
  • Liczba odsłon: 223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665149]

przewiń do góry