OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA :


,,DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH, ŁAZIENKOWYCH I SZKOLNYCH DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE, GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

I ŚWIETLIC WIEJSKICH”Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę

przeprowadzonego w dniu 05 maja 2010 roku zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na ,, Dostawę mebli biurowych ,łazienkowych i szkolnych dla Urzędu Gminy w Bedlnie, gminnych jednostek organizacyjnych i świetlic wiejskich” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:


STOLKOMP

Produkcja i Handel Mebli

Dariusz Grudzielewski

09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 53


W prowadzonym postępowaniu wpłynęły trzy oferty spełniające wymogi Zamawiającego. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Lączna punktacja


1

SENATOR

Irenausz Gusta

93-239 Łódź, ul. Karola 5


266,49266,492

PPHU ,, PRO -TECH” Sp.j.

T. Rakowiecki, Z. Ziółkowski

09- 400 Płock, Maszewo Duże, ul. Wesoła 4


269,67


269,673

STOLKOMP Produkcja i Handel Mebli

Dariusz Grudzielewski

09-500 Gostynin , ul. Zamkowa 53


300


300


Z uwagi na wystąpienie przesłanki określonych w art. 94 ust.2 pkt 3 lit a ustawy – Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym Wykonawcą w dniu 14 maja 2010 roku.
Wójt Gminy

Krzysztof Kołach
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-06 14:14:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-06 14:14:12
  • Liczba odsłon: 210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry