Bedlno, 23.04.2010 r.

RiOŚ.7624-2/10
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że dn. 23 kwietnia 2010 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-2/10) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. wykonanie urządzenia wodnego (studni nr 1) na działce nr ew. 105 w miejscowości Florianów, gm. Bedlno.

W/w decyzja została wydana na wniosek Piotra i Grzegorza Fidrysiak zam. Florianów 9 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Bedlno


mgr inż. Krzysztof Kołach
Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. tablica ogłoszeń sołectwa Florianów

  4. a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-23 12:13:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 12:13:51
  • Liczba odsłon: 242
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655766]

przewiń do góry