OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  PRZETARGU  NA KOMPLEKSOWĄ  DOSTAWĘ ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  I  ŚWIADCZENIE  USŁUG  DYSTRYBUCJI  ENERGII  ELEKTRYCZNEJ  DO  BUDYNKU  URZĘDU  GMINY  W  BEDLNIE

 

 

 

                                                       

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie   informuje,  że  w wyniku  postępowania w trybie  przetargu  nieograniczonego,   przeprowadzonego  w   dniu  21  kwietnia   2010 roku  zgodnie z art.  39  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  o  wartości   zamówienia   poniżej   kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych na   podstawie  art. 11  ust. 8,   na    kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  budynku Urzędu  Gminy  w  Bedlnie,  Bedlno  24,  dokonano  wyboru  oferty  nr  1   złożonej  przez:

 

ENERGA – OBRÓT SA

 

ul.  Mikołaja  Reja  29

 

80 – 870  Gdańsk

 

      W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęła  jedna  oferta  spełniająca  wymogi Zamawiającego.  Oferta   nie  została   odrzucona,  ani    wykonawca   nie   został  wykluczony  z   postępowania.

 

    Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w  postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna   punktacja

 

 1.

 

 

                                                                                ENERGA – OBRÓT SA

 ul. Mikołaja  Reja  29

80 – 870  Gdańsk

  

      100,00

 

    100,00

 

 

 

 

                                                                                          

 

                                                                       Wójt  Gminy  Bedlno

                                                                   mgr  inż. Krzysztof  Kołach

 

Bedlno, dnia 22.04.2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-23 11:51:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-23 11:51:09
  • Liczba odsłon: 193
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655160]

przewiń do góry