Ogłoszenie o  wyniku przetargu  na „zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty   obiektów stanowiących własność  Gminy Bedlno”

 

          

 

       Urząd   Gminy   w   Bedlnie   informuje,  że  w   wyniku  postępowania  w  trybie  zapytania  o  cenę,   przeprowadzonego  w   dniu  9  kwietnia   2010 roku  zgodnie z art.  69  i 70  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  o wartości  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych na   podstawie  art. 11  ust. 8,   na  „Zakup   materiałów   budowlanych   przeznaczonych  na   remonty

obiektów   stanowiących   własność  Gminy  Bedlno”  dokonano  wyboru  oferty

nr   2  złożonej  przez:

 

„DARTE”  Przedsiębiorstwo  Handlowe

Dariusz  Kieszkowski

99-320  Żychlin

ul.  3-go  Maja  22

 

 

      W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty  spełniające  wymogi Zamawiającego. Żadna  oferta  nie  została  odrzucona,  ani żaden  wykonawca  nie  został  wykluczony  z  postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna   punktacja

 

 1.

„PALIBUD” Skład Opałowy i Mat. Budowlanych 99-319 Dobrzelin

ul. Wł. Jagiełły 81

  

      88,32

 

    88,32

 

 

 

 2.

 

„DARTE”  Przedsiębiorstwo

Handlowe  99-320  Żychlin

ul.  3-go  Maja  22

 

 

     100,00

 

   100,00

 

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia .16.04.2010 r.

 

                                                             Wójt  Gminy Bedlno

                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-19 11:43:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 11:43:33
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry