Ogłoszenie o  wyniku przetargu  na „zakup przepustów żelbetowych przeznaczonych na remonty   dróg  gminnych”

 

          

 

       Urząd   Gminy   w   Bedlnie   informuje,  że  w   wyniku  postępowania  w  trybie  zapytania  o  cenę,   przeprowadzonego  w   dniu  15  kwietnia   2010 roku  zgodnie z art.  69  i 70  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo  zamówień  publicznych  o wartości  poniżej  kwoty  określonej  w  przepisach  wydanych na   podstawie  art. 11  ust. 8,   na  „Zakup   przepustów  żelbetowych   przeznaczonych  na   remonty

dróg  gminnych”  dokonano  wyboru  oferty

nr   1  złożonej  przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „WEKTOR”

 Cezary  Stolarek

ul. Papiernia  53  ,  27-300  Lipsko

 

      W  prowadzonym  postępowaniu  wpłynęły  dwie  oferty  spełniające  wymogi Zamawiającego. Żadna  oferta  nie  została  odrzucona,  ani żaden  wykonawca  nie  został  wykluczony  z  postępowania.

Wykonawcy, którzy złożyli  oferty  w  w/w postępowaniu:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

 

Łączna   punktacja

 

 1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Usługowe „WEKTOR”

 Cezary  Stolarek

ul. Papiernia  53  ,  27-300  Lipsko

 

  

      100,00

 

    100,00

 

 

 

 2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe  Piotr, Wojciech i Agnieszka Reszka  s.c.

ul. Rokicińska 28  97-225  Ujazd

 

        98,92

 

      98,92

 

 

 

 

 

 

Bedlno, dnia 16.04.2010 r.

 

                                                                      Wójt  Gminy Bedlno

                                                                 mgr inż. Krzysztof  Kołach  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-19 11:42:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-19 11:42:23
  • Liczba odsłon: 220
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry