OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA:

„DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA URZĘDU GMINY W BEDLNIE

 I GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

 

Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania w trybie zapytania o cenę przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2010 roku  zgodnie z art.69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo Zamówień Publicznych dla zamówień o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8, na „Dostawę materiałów  biurowych dla Urzędu Gminy w Bedlnie i gminnych jednostek organizacyjnych” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1 złożonej przez:

HURT -  PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty spełniające wymogi Zamawiającego. Żadna z ofert nie została odrzucona, ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

 

1

HURT-PAP Eksport-Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99-300 Kutno, ul.29-go Listopada 64

 

300

 

300

 

2

P.H.U. „KALKA” – Andrzej Kostrzewa

Ul.Wróblewskiego 92

94-103 Łódź

 

287,07

 

287,07

 

Z uwagi na wystąpienie przesłanek określonych w art.94 ust.2 pkt.3 lit.a ustawy -  Prawo Zamówień Publicznych zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wyłonionym Wykonawcą  w dniu 03.03.2010 roku.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                     Kołach Krzysztof

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-26 17:09:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-26 17:09:50
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry