Dotyczy: ogłoszenie o wyniku   przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy  stawie  w  miejscowości   Bedlno  na  Gminne  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku

 

 341/20/2009

 

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej

 oferty/odrzuceniu  ofert/wykluczeniu Wykonawców

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

 

Zagospodarowanie terenu  przy  stawie  w  miejscowości  Bedlno  na  Gminne  Centrum  Rekreacji  i  Wypoczynku

 

1.      Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo  Budowlane „ELMIR”  Przemysław  Niewiadomski,  ul.  Strażacka  3/1   09- 400  Płock, z ceną brutto   619.905,40  zł.

      W  wyniku   badania   i  oceny  ofert   niepodlegających  odrzuceniu,  na   podstawie  kryterium  cena 

      przy  znaczeniu  - 100 %  wybrano  jako  najkorzystniejszą  ofertę  złożoną  przez  w/w  Wykonawcę,

      ponieważ  przedstawiała  najniższą  cenę  brutto,  uzyskując  tym  samym  najwyższą  liczbę punktów

      tj. 100.

 

Ponadto Zamawiający podaje nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

     Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Punktacja w

Kryterium

Cena 100 %

Łączna

punktacja

1.

„ALFA-TRANS”

 ul. Kolumny 471,  93-649  Łódź  

   80,39

    80,39

      2.

 Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski, ul. Strażacka 3/1,  09-400  Płock

     100

       100

     3.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne  „TRAKT” Bobrzak,  Tecław  Spółka jawna, 

Woźniaków 110,   99-300   Kutno          

    84,82

 

     84,82

 

     4.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  „ PROBUD”  s.c.  Władysławów 11A,   96-500 Sochaczew                                                     

    86,34

    86,34

     5.

NOVA- Jerzy Łebski,

 ul.  Powstańców 2,  99-400  Łowicz                                   

    89,04

    89,04

 

2.       Odrzucono następujące oferty: nie odrzucono  żadnej oferty.

3.      Wykluczono następujących wykonawców: nie  wykluczono żadnego wykonawcy.

O  terminie podpisania  umowy  wybrany  Wykonawca  zostanie powiadomiony  odrębnym pismem.

 

Otrzymują:

1.  „ALFA-TRANS”

     ul. Kolumny 471, 93-649  Łódź                                                                          Wójt  Gminy  Bedlno

2. Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR”                                                         mgr inż. Krzysztof  Kołach

    ul. Strażacka 3/1,  09-400  Płock

3. P.B.P.  „TRAKT” Bobrzak,  Tecław  Spółka jawna                    

    Woźniaków 110, 99-300 Kutno

4. P.H.U. „PROBUD”  s.c

    Władysławów 11A, 96-500  Sochaczew        

 5.NOVA- Jerzy Łebski,  

    ul. Powstańców 2,  99-400  Łowicz

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-04 14:41:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-04 14:41:37
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry