Bedlno, 4.12.2009 r.

RiOŚ.7624-9/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że dn. 4 grudnia 2009 roku została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-9/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku inwentarskiego chowu i hodowli drobiu – brojlerni o obsadzie 128 DJP, przy dotychczasowej obsadzie budynku chlewni wynoszącej 42 DJP na działce ew. nr 134/1 w obrębie geodezyjnym Franciszków gm. Bedlno”.

W/w decyzja została wydana na wniosek Państwa Anny i Łukasza Król zam. Annetów 4 99-311 Bedlno.

Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. tablica ogłoszeń sołectwa Annetów

  4. a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-04 12:30:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-04 12:30:31
  • Liczba odsłon: 256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661880]

przewiń do góry