Bedlno 3.XI.2009 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGUNa „Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa 7 sztuk pojemników 1100 l”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania:


Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz dzierżawa 7 pojemników 1100 l „


W w/w postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA MIASTA „EKO SERWIS” Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127.


Wybrany wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów przy zastosowaniu kryterium cena 100 %.


_____________________________________________________________________________

Nr. oferty Nazwa i adres dostawcy

                                                   Liczba punktów w

                                        kryterium cena Łączna punktacja _____________________________________________________________________________


1. PRZEDSIĘBIORSTWO                                 300                                      300

OCZYSZCZANIA MIASTA

„ EKO SERWIS” Sp. z o.o.

99-300 Kutno

Ul. Łąkoszyńska 127

_____________________________________________________________________________Wójt Gminy


Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-11-12 15:38:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-12 15:38:24
  • Liczba odsłon: 188
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665089]

przewiń do góry