OGŁOSZENIE

                o     wyniku   postępowania  przetargowego  w  trybie  zapytania  o  cenę

 

 

                               Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - Urząd Gminy w  Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu 23 września 2009 roku w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 wymienionej wyżej ustawy  dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy Pzp na:

                ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MEBLI  DLA  URZĘDU  GMINY  W  BEDLNIE.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

                               STOLKOMP Produkcja i Handel Mebli

                               Dariusz Grudzielewski

                               09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 53          

 Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium oceny: cena – 100%.

 

                                                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                             Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-24 11:13:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-24 11:13:34
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry