Ogłoszenie o wyniku przetargu na „zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno”


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu zapytania o cenę o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na

zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno”

dokonano wyboru oferty złożonej przez


Przedsiębiorstwo Handlowe DARTE

ul. 3 Maja 22, 99-320 Żychlin


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: cena – 100 %.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna

punktacja

1.2.

Przedsiębiorstwo Handlowe DARTE

ul. 3 Maja 22, 99-320 Żychlin


P.H.U. „ELVIS”

ul. Żeromskiego 49, 99-320 Żychlin


300,00249,09


300,00249,09
W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Bedlno, dnia 23.09 .2009 r.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-23 08:48:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-23 08:48:09
  • Liczba odsłon: 219
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661526]

przewiń do góry