OGŁOSZENIE

o  wyniku  postępowania  przetargowego  w trybie  zapytania  o  cenę

           

 

                                                              

 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - Urząd Gminy w  Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 wymienionej wyżej ustawy  dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy Pzp na:

ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MEBLI  DLA PUNKTU  PRZEDSZKOLNEGO  PRZY  SZKOLE

                PODSTAWOWEJ  w  PLECKIEJ  DĄBROWIE

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

                               MOJE  BAMBINO  Spółka z o.o.

                               Ul. Gdańska 80

                               90-613 Łódź      

 Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium oceny: cena – 100%.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                  Krzysztof Kołach 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-30 12:32:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:32:24
  • Liczba odsłon: 223
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry