OGŁOSZENIE

 o  wyniku   postępowania  przetargowego  w  trybie  zapytania  o  cenę

 

 

  Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - Urząd Gminy w  Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 wymienionej wyżej ustawy  dla zamówienia o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ustawy Pzp na:

 ZAKUP  I  DOSTAWĘ  MEBLI  DLA  URZĘDU  GMINY  W  BEDLNIE.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

                               STOLKOMP Produkcja i Handel Mebli

                               Dariusz Grudzielewski

                               09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 53          

 Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium oceny: cena – 100%.

 

                                                                                                                                               Wójt Gminy

 

Krzysztof  Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-30 12:29:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:29:18
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1658254]

przewiń do góry