WÓJT GMINY

BEDLNOBedlno, 27.07.2009 r.

RiOŚ.7624-5/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachZgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że dn. 27.07.2009 r. została wydana decyzja (znak: RiOŚ.7624-5/09) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarsko – paszowego dla potrzeb chowu i hodowli zwierzęcej o obsadzie docelowej w gospodarstwie 132,15 DJP na działce ew. nr 90 w obrębie geodezyjnym Stradzew gm. Bedlno.


Jednocześnie informuję, że wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Rozdzielnik:

  1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

  2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

  3. a/a

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 12:51:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 12:51:40
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661855]

przewiń do góry