Ogłoszenie     o    wyniku     przetargu   na   „remont     drogi   powiatowej

Nr 2105E   Ernestynów – Garbów – Potok”                                                                                    

                                                                         

   

 

              Urząd   Gminy   w   Bedlnie   informuje, że   w wyniku postępowania   przetargowego,    przeprowadzonego w trybie   przetargu   nieograniczonego o wartości   zamówienia   poniżej   kwoty określonej w przepisach   wydanych na podstawie art. 11   ust. 8   ustawy Prawo   zamówień   publicznych,   na  

   „remont   drogi powiatowej   Nr   2105E Ernestynów – Garbów - Potok”

dokonano   wyboru   oferty    złożonej   przez

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych    

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13,   99-300   Kutno  

 

Wybrany Wykonawca   złożył   ofertę   nie podlegającą   odrzuceniu   oraz   spełnił wszystkie wymagane   warunki   udziału   w   postępowaniu. Oferta uzyskała   najwyższą   liczbę   punktów   przy   zastosowaniu   kryteriów: cena – 100 %.

 

Wykonawcy, którzy złożyli   oferty   w   w/w postępowaniu:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

    Łączna

  punktacja

  1.

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych   ul. Ks. Kard. St.   Wyszyńskiego   13, 99-300 Kutno

 

 

 

  300,00

 

     

 

  300,00

 

 

 

 

     

 

 

W prowadzonym   postępowaniu   żadne   oferty   nie   zostały   odrzucone oraz   żaden   Wykonawca   nie   został   wykluczony   z postępowania.

        

 

Bedlno, dnia 17.07.2009 r.

 

                                                              Wójt   Gminy Bedlno

                                                         mgr inż. Krzysztof   Kołach   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-27 11:08:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 11:08:58
  • Liczba odsłon: 195
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665267]

przewiń do góry