WÓJT GMINY

BEDLNOBedlno, 07.07.2009 r.

RiOŚ.7624-2/1/09
Z A W I A D O M I E N I E

o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoZgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że w związku z postanowieniem Wójta Gminy Bedlno z dnia 07.01.2009 r. znak: RiOŚ.7624-2/09, orzekającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” Jacek Luciński Florianów 24 99-311 Bedlno przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia p.n. Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej 600 kW każda wraz z linią przesyłu energii elektrycznej na na działkach ew. nr 85 i 86 w obrębie Florianów gm. Bedlno.

Jednocześnie informuję, że:

 1. Wójt Gminy Bedlno prowadzi postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 2. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków w terminie podanym w pkt 2 jest Wójt Gminy Bedlno.


Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. Strony postępowania

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Florianów

 5. tablica ogłoszeń sołectwa Kręcieszki

 6. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-07 12:28:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-07 12:28:16
 • Liczba odsłon: 251
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1604968]

przewiń do góry