Bedlno, dnia 17- 04- 2009 W odpowiedzi na zapytania przesłane faksem Urząd Gminy w Bedlnie informuje:


Pytania i odpowiedzi dotyczące „ Świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy Bedlno”


Pytanie 1:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia wymaga, aby Wykonawca zapewnił przeniesienie do własnej sieci dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia na zasadzie usługi WLR (bez przenoszenia numeracji)?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia na zasadzie usługi WLR (bez przenoszenia numeracji).


Pytanie 2:

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 1.3. podaje szacunkowy czas trwania połączeń teleinformatycznych.

Wykonawca wnosi prośbę o podanie Jakiego rodzaju połączenia Zamawiający ma na myśli, a także czy naliczanie sekundowe ma dotyczyć również tych połączeń?


Odpowiedź:

Połączenia dokładnie podane są w załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie 1.3., naliczanie sekundowe dotyczy również linii na których świadczone są usługi teleinformatyczne.


Pytanie 3:

Zamawiający w SIWZ, w punkcie 7 wymaga, aby rozpoczęcie świadczenia przedmiotu zamówienia wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem centrali telefonicznej nastąpiło 14 dni od dnia podpisania umowy.

Wykonawco wnosi prośbę o wydłużenie terminu niezbędnego do rozpoczęcia świadczenia przedmiotu zamówienia do 45 dni,


Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin 14 dni na uruchomienie centrali telefonicznej , świadczenie usług telefonicznych takich jak: „ przeniesienie numerów”, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia czasu przeniesienia numerów w terminie 30 dni od złożenia wniosku o zawarciu umowy zgodnie z art.87 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r Prawo telekomunikacyjne


Pytanie 4:

Wykonawca wnosi prośbę o uszczegółowienie kwestii ujętej w załączniku nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, w punkcie c Centrala telefoniczna ma obsługiwać numery z wszystkich wymienionych w tabelce lokalizacji czy tylko z lokalizacji w Bedlnie?


Odpowiedź:

Centrala telefoniczna ma obsługiwać numery z wszystkich linii wymienionych w tabelce lokalizacji ujętej w załączniku nr 1 do SIWZ

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-17 13:34:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-17 13:34:01
  • Liczba odsłon: 203
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655200]

przewiń do góry