Pytania i odpowiedzi  dot. przetargu  nieograniczonego  na „Kompleksową  dostawę  energii  elektrycznej  i  świadczenie  usług  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  budynku  Urzędu  Gminy  w  Bedlnie.”

 

Pytanie 1:  wyjaśnienie  treści  zapisu    załącznika Nr 1 do  SIWZ  Szczegółowy Opis  Przedmiotu  Zamówienia

Odpowiedź: w  załączniku  Nr 1 do  SIWZ  Szczegółowy  Opis  Przedmiotu  Zamówienia zapisy  „taryfa  całodobowa  C 11”   zmienia  się  na  zapisy   „taryfa  całodobowa  C 21”

 

Pytanie 2: wyjaśnienie  do  treści  zał.  Nr 2  Formularz  Ofertowy  kolumna A tabeli

Odpowiedź:  w zał. Nr 2  Formularz  Ofertowy  tabela  w pkt. 1  kolumna A   zapis  „opłata  abonamentowa  za  sprzedaż  energii  elektrycznej”   zmienia  się  na  zapis  „opłata  handlowa  za  sprzedaż  energii  elektrycznej”.    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-14 13:30:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-14 13:30:16
  • Liczba odsłon: 186
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry