Ogłoszenie o wyniku przetargu na „zakup materiałów biurowych do Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych”Urząd Gminy w Bedlnie informuje, ze w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na:

Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych”


wpłynęły dwie oferty.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez:

HURT – PAP Eksport – Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99 – 300 Kutno, ul. 29 Listopada 64


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: cena – 100%.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

HURT – PAP

Eksport – Import

Paweł Lewandowski Spółka Jawna

99 – 300 Kutno,

ul. 29 Listopada 64300,00300,00


2.

P.H. OLTEX

Piotr Puchałka

ul. Gospodarska 66

05 – 822 Milanówek295,50295,50


W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Wójt Gminy Bedlno

Kołach Krzysztof

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-18 13:16:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 13:16:17
  • Liczba odsłon: 191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry