Bedlno, 16.02.2009 r.

RiOŚ.7624-1/09O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy BedlnoNa podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II. Przebudowa drogi gminnej Janów – Maurycew gmina Bedlno w dn. 16.02.2009 r. została wydana dla Gminy Bedlno decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak RiOŚ.7624-1/09.


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. tablica ogłoszeń sołectwa Janów

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Florianów

 5. a/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-16 14:37:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 14:37:28
 • Liczba odsłon: 224
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605044]

przewiń do góry