Bedlno, 02.02.2009 r.

RiOŚ.7624-1/09ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

i wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (t.j. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam:

 1. W dniu 02.02.2009 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Bedlno postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II. Przebudowa drogi gminnej Janów – Maurycew gmina Bedlno.

 2. W dniu 02.02.2009 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.


Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Rozdzielnik:

 1. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bedlno

 2. strona BIP Urzędu Gminy Bedlno

 3. tablica ogłoszeń sołectwa Janów

 4. tablica ogłoszeń sołectwa Florianów

 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-11 15:41:46
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-11 15:41:46
 • Liczba odsłon: 264
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1662040]

przewiń do góry