Bedlno 5.01.2009 r.


Ogłoszenie o wyniku przetarguUrząd Gminy w Bedlnie informuję, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania:

„ Zakup i dostawa węgla dla SP Plecka Dąbrowa, Pniewo, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie i Urzędu Gminy Bedlno ''

W w/w postępowaniu przetargowym zostały złożone 3 oferty.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez :


'' PALIBUD '' Piotr Jagiełło. Skład Opałowy i Mat. Budowlanych, 99 -311 Dobrzelin , ul. Wł. Jagiełły 81


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium ceny – 100 %.

Wykonawcy którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu w w/w postępowaniu :

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba pkt. kryt. ceny

Łączne pkt.

1

P.H.U. ''CENTRUM'' Sławomir Kostusiak Orłów Parcel 25, 99 - 311 Bedlno

264

264

2

''POLIBUD'' Piotr Jagiełło

Skład opałowy i Mat. Budowlanych

99 – 319 Dobrzelin, ul.Wł. Jagiełły 81

300


300

3

Gminna Spółdzielnia ''Samopomoc Chłopska'' w Bedlnie z siedzibą w Pniewie 99 – 311 Bedlno


255


255W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym żadna oferta nie została odrzucona i żaden wykonawca nie został wykluczony z postępownia.


WÓJT GMINY

Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-29 13:55:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-29 13:55:51
  • Liczba odsłon: 200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry