Bedlno, dnia 21 styczeń 2009r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
DLA  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 206 000 EURO

Gmina Bedlno, 99-311 Bedlno 23 D woj. Łódzkie, tel: 024 ( 282 14 20), e-mail ug@bedlno.pl
ogłasza  , że w wyniku zakończenia postępowania w trybie przetarg nieograniczony na:

  USŁUGĘ 

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, oraz dzierżawa 7 szt pojemników 1100L– od dnia 01.01.2009 r. na okres 12 miesięcy

CPV : 90.11.30.00-2
Nr ogłoszenia : 353177-2008
Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.   z 2007 r.  Nr 223, poz.1655 ze zm.)przetarg został unieważniony z winy Zamawiającego. Zamawiający zawarł sprzeczne informacje o możliwości udzielenia zamówień uzupełniających w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ponadto przed otwarciem ofert, oraz w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia Zamawiający wskazał błędnie kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przewyższającą środki zaplanowane na ten cel w budżecie.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                            Krzysztof Kołach 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-21 15:30:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-21 15:30:35
  • Liczba odsłon: 206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661732]

przewiń do góry