Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania cenę

na ubezpieczenie majątku gminyOgłoszenie o wyniku przetargu na ubezpieczenie

majątku Gminy Bedlno
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, na ubezpieczenie majątku Gminy Bedlno dokonano wyboru oferty złożonej przez


Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132, oddział w Warszawie, Al. Jerozolimskie 174, 02- 486 Warszawa


Wartość wybranej oferty brutto 17.345,20 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych dwadzieścia groszy).


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Numer oferty

Nazwa

i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryt. cena

Łączna

punktacja

1

PZU Spółka Akcyjna

Inspektorat w Kutnie

29 Listopada 12,

99-300 Kutno

272,19

272,19

2

TUW Biuro Regionalne w Płocku

Królewiecka 28,

09-402 Płock

277,62

277,62

3

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A

z siedziba w Łodzi, ul. Gdańska 132, oddział w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 174, 02- 486 Warszawa

300,00

300,00


W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-28 14:24:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-28 14:24:43
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry