Ogłoszenie o wyniku przetargu na „wywóz nieczystości stałych

i płynnych z Urzędu Gminy w Bedlnie, Gminnego Centrum Kultury

i Sportu w Bedlnie, Szkół Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Szewcach Nadolnych i Żeronicach oraz Gimnazjum w Bedlnie oraz dzierżawy 6 szt pojemników 1100 l zlokalizowanych w Gimnazjum w Bedlnie oraz w Szkołach Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie i Żeronicach


Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na

„wywóz nieczystości stałych i płynnych z Urzędu Gminy w Bedlnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie, Szkół Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Szewcach Nadolnych i Żeronicach oraz Gimnazjum w Bedlnie oraz dzierżawy 6 szt pojemników 1100 l zlokalizowanych w Gimnazjum w Bedlnie oraz w Szkołach Podstawowych w Pniewie, Pleckiej Dąbrowie i Żeronicach .”

dokonano wyboru oferty złożonej przez

„Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta „EKO SERWIS” Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127


Wartość wybranej oferty brutto:

koszt wywozu 1m³ nieczystości płynnych - 20,33 zł

koszt jednorazowego wywozu pojemnika 1.100 l- 56,71 zł

miesięczny koszt dzierżawy 1 pojemnika 1100 l- 21,40 zł


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: cena – 100 %.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna

punktacja

1.


„MIG-MA” Sp. z o.o. 99-320 Żychlin ul. Barlickiego 15


283,8


283,8


2.

P.O.M. „EKO SERWIS” Sp. z o.o.

99-300 Kutno ul. Łąkoszyńska 127

300,0


300,0
W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-27 10:10:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-27 10:10:55
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry