Ogłoszenie o wyniku przetargu na „zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno”
Urząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę, na:

zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na remonty obiektów stanowiących własność Gminy Bedlno”


dokonano wyboru oferty złożonej przez:


PALIBUD” Piotr Jagiełło, Skład Opałowy i Mat. Budowlanych

99-319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 81


Wartość wybranej oferty brutto 34.331,17 zł

słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych 17/100


Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100 %


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:


Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna

punktacja

1.


DARTE” Przedsiębiorstwo

Handlowe 99-320 Żychlin

ul. 3-go Maja 22


267,66


267,66


2.

PALIBUD” Skład Opałowy i Mat. Budowlanych 99-319 Dobrzelin

ul. Wł. Jagiełły 81

300,00


300,00W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.


Bedlno, dnia 09.04.2008 r.


Wójt Gminy Bedlno

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-10 14:04:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-10 14:04:11
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry