Znak: 341/3/2008                                                                 Bedlno, dnia 07.04.2008 r.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę destruktu

asfaltowego na drogi gminneWójt Gminy Bedlno informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – pzp. na zadanie:

Dostawa destruktu asfaltowego na drogi gminne” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych tj. nie złożono żadnej oferty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-04-08 13:28:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-08 13:28:41
  • Liczba odsłon: 210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry