Pytania: dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa budynku Urzędu Gminy w Bedlnie”


Roboty budowlane


 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykopy fundamentowe zgodnie z przedmiarem robót pozycja 4 maja być zasypane gruntem rodzimym.

 2. Projekt Techniczny nie precyzuje technologii wykonania elewacji, dlatego prosimy o podanie dokładnej technologii wykonania tynków cienkowarstwowych silikatowych na podłożu z bloczków Ytong. Z przedmiarów wynika, że są one wykonane bezpośrednio na murze bez przygotowania podłoża.


Zagospodarowanie terenu


 1. W pozycji nr 8 przedmiaru robót błędnie policzono ilość ław pod krawężniki, prosimy o korektę

 2. Stwierdziliśmy rozbieżności w technologii wykonania podbudowy dla nawierzchni jezdnych pomiędzy przedmiarami a PT. W przedmiarach przyjęto 10 cm piasku i 15 cm tłucznia dla wszystkich powierzchni (jezdnia i parkingi razem 2 399,34 m2), Projekt Techniczny mówi o 10 cm piasku,20 cm klińca dla 1531 m2 jezdni i 4 cm piasku, 15 cm klińca, 20 cm pospółki dla 868 m2 parkingów. Prosimy o wyjaśnienie czy na etapie realizacji zadania Zamawiający będzie odnosił się do ściśle określonego zakresu robót w przedmiarach czy do PT ?

 3. Czy tereny zielone (humusowanie, obsianie trawa, pielęgnacja trawników) są objęte Zamówieniem ?


Wentylacja mechaniczna

 

 1. W książce przedmiarów  - wentylacja mechaniczna poz.1 w opisie pozycji jest: centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VTS VS-30-R-PH-T z automatyką, natomiast w P.T występuje centrala GOLD RX 20 produkcji SWEGO - jaką centrale należy przyjąć do wyceny


 Kotłownia na opał stały

 

 1. Brak projektu i nakładów na wykonanie połączeń wyrównawczych w branży elektrycznej.

 2. Brak nakładów i sposobu wykonania studni zasypowej dla paliwa w składzie opału.

 3. Brak nakładów i szczegółu montażu podajnika ślimakowego z pomieszczenia składu opału do kotłowni z uwzględnieniem przejścia przewodów przez przegrody budowlane o klasie odporności ogniowej EI 120 ( rys. nr 18)

 4. Czy w okresie letnim do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie użytkowany kocioł na węgiel co jest bardzo nieekonomiczne i szkodliwe dla kotła. Uważamy, że lepszym rozwiązaniem w tym okresie jest zastosowanie grzałki elektrycznej w montowanym podgrzewaczu Vitocell V - 160 l.


 Sieci zewnętrzne wod-kan

 

 1. W przygotowanych przedmiarach brak jest nakładów na wykonanie przecisku pod jezdnia dla wodociągu, prosimy o uzupełnienie


Instalacja wewnetrzna wod-kan


 1. W przedmiarach robót przyjęto miski ustępowe typu Kompakt zaś PT przewiduje również montaż misek ustępowych w systemie Geberit. Prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający przewiduje montaż osprzętu pod zabudowę ? Jeżeli tak to w jakiej ilości ?


Instalacje systemu kontoli dostępu


 1. Prosimy o dokładne sprecyzowanie pozycji nr 3 przedmiaru robót. Jaki standardowy zestaw PC należy przyjąc w wycenie (parametry techniczne)

 2. W pozycji nr 9 przyjęto kamerę zewnętrzną. Brak jest nakładów na montaż obudowy z grzałką, uchwytami i obiektywu. Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedzi: dot.: przetargu nieograniczonego „Budowa budynku Urzędu Gminy w Bedlnie”


W odpowiedzi na zapytania Wykonawców wyjaśniam:

Ad 1. Tak, jak zapis w przedmiarze.

Ad 2. Tynk cienkowarstwowy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

Projektant nie miał prawa narzucać wyboru systemu, który wiąże się z konkretnym materiałem.

Ad 3. i 4. Do oferty należy przyjąć, jak w projekcie.

Ad 5. Do oferty należy przyjąć, jak w przedmiarze.

Ad 6. Do wyceny należy przyjąć centralę nawiewno-wywiewną VTS VS-30-R-PH-T.

Ad 8. Studnię zasypową o wym. 1.80*1.80*1,30 należy wymurować ścianką z cegły pełnej gr ½ c z pozostawieniem leja na podajnik ślimakowy. Studnię należy doliczyć do kosztorysu.

Ad 9. Podajnik ślimakowy firmy HEF jest ujęty w przedmiarze w poz 2. Sposób montażu określa producent. Przejścia przez ścianę kotłowni należy wykonać w tulei z wypełnieniem masą uszczelniającą o odporności EI 120

Ad 10. Istnieje możliwość zamiany podgrzewacza pojemnościowego Vitocell V( z wężownicą o poj. 160 l) na podgrzewacz Vitecell – V 300(typ EVI) z grzałką elektryczną (EHO) o poj. 200 l.

Ad 11. Należy do przedmiaru doliczyć przecisk sterowany wraz z rurą ochronną śr 150 dł 6 m

Ad 12. W wycenie należy uwzględnić wszystkie miski ustępowe na stelażu GEBERIT

Ad 13. Oprócz przedmiarów dokumentacja projektowa składa się również z projektu.

Proszę posłużyć się z str. 10. Projektu.

Ad 14 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w § 5 mówi, że przy ustalaniu nakładów rzeczowych należy posługiwać się analizą indywidualną, i tak powinien zrobić Wykonawca.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-10-12 09:17:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-10-12 09:17:02
 • Liczba odsłon: 243
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665156]

przewiń do góry