Ogłoszenie o wyniku przetargu na zakup i montaż okien i dzrwi w budynkach będących własnością Gminy BedlnoUrząd Gminy w Bedlnie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: pn.

zakup i montaż okien i drzwi w budynkach będących własnością Gminy Bedlno ”

dokonano wyboru oferty złożonej przez

PHU „ELVIS” Robert Kaczmarek ul. Narutowicza 1

99 – 320 Żychlin

Wybrany Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu oraz spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów przy zastosowaniu kryterium cena – 100 %


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

cena

Łączna punktacja

12

3

BAKAR Opoczyńska Fabryka Okien i Drzwi z PCV i Al.

26-100 Opoczno

ul. Moniuszki 21

Zakład Budowlano – Instalacyjny Zbigniew Jabłonowski

18-400 Łomża

ul. Wojska Polskiego 59

PHU „ELVIS” Robert Kaczmarek

99-320 Żychlin

Ul. Narutowicza 1

297
288
300

297
288
300W prowadzonym postępowaniu żadne oferty nie zostały odrzucone oraz żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Bedlno, dnia 2007.09.05                                                                              Wójt Gminy

Mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-05 14:45:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-05 14:45:27
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1605092]

przewiń do góry