Gminny Ośrodek Kultury w Bedlnie

Centrum Usług Wspólnych Gminy Bedlno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bedlnie

Szkoła Podstawowa w Bedlnie