O G Ł O S Z E N I E


O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP OBRZEŻY CHODNIKOWYCH 8 x 25 x 100 w kolorze grafit


przeprowadzonym w dniu 12 lipca 2007 roku w Urzędzie Gminy w Bedlnie


Gmina Bedlno informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

na zadanie:

Zakup obrzeży chodnikowych o wymiarach 8 x 25 x 100 w kolorze grafit w ilości 150 sztuk


Do przetargu złożono jedną ofertę.


Na wykonawcę wybrano firmę:

FRANCE – GOST spółka z oo, 09-500 Gostynin ul. Kutnowska 102


Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniała określone w SIWZ wymogi.

Oferta uzyskała w kategorii cena maksymalną ilość 300 punktów.


W wyniku postępowania żadna oferta nie została odrzucona ani żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-17 13:48:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-17 13:48:47
  • Liczba odsłon: 230
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry