Bedlno,18.06.2007r.                                                

    341/13/2007                                                  

                                                           

                                                    

                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                 Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe

                                                        „FA-BUD” Michał Nowacki

                                                              Pniewo Małe 15                                            

                                                             99 – 311  Bedlno 

 

 

              Urząd  Gminy  w  Bedlnie  informuje, że  w wyniku postępowania  przetargowego,   przeprowadzonego w trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości  nie przekraczającej wyrażonej   w  złotych  równowartości kwoty  60.000 euro,  na  zadanie:

                „mechaniczne profilowanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Bedlno ”    

dokonano  wyboru  oferty   złożonej  przez

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe  „FA-BUD” Michał  Nowacki,

Pniewo  Małe  15,  99 – 311 Bedlno

 

Wartość  wybranej  oferty   brutto   

1.mechaniczne profilowanie poboczy i rowów przydrożnych dróg gminnych na terenie Gminy Bedlno

cena jednostkowa za 1 m. bieżący  5,49 zł

2.ścinanie poboczy

cena jednostkowa za 1 m. bieżący  3,66 zł 

 

Wybrany Wykonawca  złożył  ofertę  nie podlegającą  odrzuceniu  oraz  spełnił wszystkie wymagane  warunki  udziału  w  postępowaniu. Oferta uzyskała  najwyższą  liczbę  punktów  przy  zastosowaniu  kryteriów  oceny określonych w specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.

 

W prowadzonym  postępowaniu  żadne  oferty  nie  zostały  odrzucone oraz  żaden  Wykonawca  nie  został  wykluczony  z postępowania.

Podpisanie umowy ustala się na dzień 29 czerwca 2007 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Bedlnie.    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-18 13:21:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-18 13:21:52
  • Liczba odsłon: 225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry