341/5/2007                                                                     Bedlno, dnia 23.04.2007 r.  

 

 

            Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na dostawę destruktu na

                              drogi gminne

                              

 

 

     Wójt  Gminy  Bedlno  informuje,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia publicznego,   prowadzone   w   trybie   przetargu   nieograniczonego  o  wartości  nie  przekraczającej  wyrażonej  w  złotych   równowartości   kwoty  60.000  euro na zadanie:

„Dostawa  destruktu  na  drogi  gminne”  zostało  unieważnione  na  podstawie art.  93  ust. 1 pkt 1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień   publicznych  tj.   nie  złożono  żadnej  oferty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-09 11:18:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-09 11:18:53
  • Liczba odsłon: 212
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry