OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  ZAMAWIAJĄCY :          Gmina Bedlno

                                        Bedlno 23 D

                                        99 – 311 Bedlno

 

Tel. (024) 2821423,   Fax. (024)2821750,   e-mail: ug@bedlno.pl

 

TRYB ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : wywóz odpadów stałych i płynnych z   Urzędu   Gminy,

G.C.K i S. w Bedlnie,   Szkół Podstawowych w Żeronicach, Szewcach   Nadolnych,   Pniewie, Pleckiej   Dąbrowie i   Gimnazjum w Bedlnie

  

SPECYFIKACJĘ I stotnych W arunków Z amówienia można pobrać w pok. Nr   9   Urzędu Gminy Bedlno.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : do 31.12.2007 roku

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający pozostałe wymogi stawiane w SIWZ.

 

KRYTERIA OCENY OFERT : cena

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : sekretariat w Urzędzie Gminy Bedlno.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT : do 12.02.2007 r. do godz. 9.00

 

DATA OTWARCIA OFERT : 12.02.2007r. godz. 9.15, sala konferencyjna Urzędu Gminy Bedlno.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

 

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-02 13:01:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-02 13:03:10
  • Liczba odsłon: 264
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1661810]

przewiń do góry