OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY :        Gmina Bedlno

                                        Bedlno 23 D

                                        99 – 311 Bedlno

 

Tel. (024) 2821423,  Fax. (024)2821750,  e-mail: ug@bedlno.pl

 

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: zakup artykułów spożywczych dla Urzędu Gminy Bedlno i gminnych jednostek organizacyjnych.

 

SPECYFIKACJĘ Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Bedlno.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : do 31.12.2007 roku

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU : w przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający pozostałe wymogi stawiane w SIWZ.

 

KRYTERIA OCENY OFERT: cena

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: sekretariat w Urzędzie Gminy Bedlno.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 26.01.2007 r. do godz. 9.00

 

DATA OTWARCIA OFERT: 26.01.2007r. godz. 9.15, sala konferencyjna Urzędu Gminy Bedlno.

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

 

mgr inż. Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-17 14:44:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-17 14:45:40
  • Liczba odsłon: 227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry