Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

Bedlno, dnia 17.06.2020 r.

Znak: ZP.271.3.2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 093-222502 opublikowano w Dz. Urz. Unii Europejskiej dn.     13 maja 2020 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

 

Otwarcie ofert odbyło się dn. 17.06.2020r. godz. 12.00

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje:

1.      Na sfinansowanie zamówienia  Zamawiający zamierza  przeznaczyć  kwotę: 1 895 400,00 złotych brutto.

2.      W odpowiedzi na ogłoszenie  w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty w zł

Dysponowanie  pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych za pomocą, których będą realizowane usługi objęte przedmiotem zamówienia, spełniającymi normę emisji spalin  EURO 6  w liczbie  szt.

Warunki płatności

1

PreZero Service Centrum                 Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127

1 735 020,00

3

30 dni

 

3. Zamówienie planowane do realizacji w okresie:  od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia  2021 roku.

 

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-17 13:42:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-17 13:42:02
  • Liczba odsłon: 9
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry