Bedlno, dnia 20.05.2020 r.

 

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

ZP.271.2.2020

 

 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Przebudowa sieci wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno.

 

Uzasadnienie.

Ogłoszeniem nr 534294-N-2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zostało wszczęte przez Zamawiającego Gminę Bedlno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Przebudowa sieci wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno.

Zamawiający wyznaczył termin  składania ofert do  dn. 14 maja 2020 r. o godz. 10:00.

Komisja przetargowa otrzymała z sekretariatu Urzędu 6 ofert w sprawie przedmiotowego przetargu.

Komisja Przetargowa dokonała   otwarcia ofert w dn. 14 maja 2020 r.  o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bedlnie. Otwarto następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD”  Michał Nowacki,              99-311 Bedlno, Pniewo Małe  16

2

Spółka Wodna „BEDLNO”, Bedlno 24, 99-311 Bedlno

3

Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIBUD Jan Powietrzyński

ul. Spokojna 2a, 99-300 Kutno

4

Instal-System Roman Torzewski

Rodrysin 6A, 99-200 Poddębice

5

Przedsiębiorstwo P.U.H.B. „CEWOGAZ” Jan Wolski

99-400 Łowicz, ul. Partyzantów 17

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD”  Paweł Złotowski 99-300 Kutno, Leszczynek 2a

Dnia 14 maja 2020 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej BIP informację z otwarcia ofert.

Dnia 15 maja 2020 r. Komisja Przetargowa otrzymała informację z sekretariatu Urzędu, że dn. 12 maja 2020 r. do Urzędu Gminy w Bedlnie  wpłynęła oferta  od HYDROGEOWIERT GRUDZIĄDZ Mirosław Szałkowski ul. Grudziądzka 2, 87-330 Jabłonowo Pomorskie  w sprawie zadania pn. Przebudowa sieci wodociągowej  miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na operacje pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno, jednak oferta trafiła do korespondencji podlegającej kwarantannie. Oferta nie została odczytana podczas otwarcia ofert, jej treść pozostała nieznana.

 

Zgodnie z art. 93  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

W związku z powyższym Zamawiający Gmina Bedlno unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.271.2.2020.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-20 14:37:10
  • Liczba odsłon: 55
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry