OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

ZAMAWIAJĄCY : Gmina Bedlno, Bedlno 23d, 99 – 311 Bedlno, woj. Łódzkie ,                  tel. ( 0- 24) 282 14 23 , fax ( 0 – 24 ) 282 17 50 , e- mail : ug@bedlno.pl.

 

TRYB ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony do 60.000 euro.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : zakup 500 m ² kostki brukowej polbruk – grafit, grubość 8 cm.

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

  SPECYFIKACJĘ Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Szkole Podstawowej w Pniewie , gabinet dyrektora.

 

TERMIN ZAMÓWIENIA:   19 . 10.2006 r.  do 30. 11. 2006r.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :  w przetargu mogą  wziąć udział  Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz spełniający pozostałe wymogi stawiane w SIWZ.

 

KRYTERIA OCENY OFERT : cena

 

 

MIEJSCE SKLADANIA OFERT :  sekretariat w Szkole Podstawowej w Pniewie

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT :  do 10.10 . 2006 r. do godziny  10.00

 

DATA OTWARCIA OFERT :  10. 10. 2006 R. GODZINA 10 / 30, sala konferencyjna Urzędu Gminy Bedlno

 

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Bedlno

 

mgr inż. Krzysztof Kołach

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jankowska Dorota
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-04 15:34:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Jankowska Dorota
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-04 15:34:40
  • Liczba odsłon: 242
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry