Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99- 311 Bedlno


Bedlno, dnia 18. 12. 2019r.

ZP.271/14/2019


ZAWIADOMIENIE


O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych ze Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno".


Zamawiający informuje:

 1. Zamawiający informuje, że na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 )unieważnia postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 2. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę: 47. 300,00 złotych brutto.

 3. Dane o ofertach:

  - liczba złożonych ofert- 1

  -liczba odrzuconych ofert- 0

  - liczba wykluczonych wykonawców- 0

 4. Uzasadnienie

  Oferta złożona przez PreZero Servis Centrum Sp. z o.o. 99 – 300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 po przeliczeniu zgodnie z potrzebami poszczególnych szkół na terenie Gminy Bedlno opiewa na kwotę 49. 539,60 złotych brutto ( 60 pkt), termin płatności faktury- 30 dni (40pkt) .

  Mając na uwadze, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 47. 300,00 złotych brutto i nie jest w stanie zwiększyć tych środków, należy uznać, że spełnione zostały przesłanki unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-19 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 12:28:00
 • Liczba odsłon: 101
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1655286]

przewiń do góry