Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99- 311 Bedlno


Bedlno, dnia 18. 12. 2019r.

ZP.271/14/2019

Do wszystkich wykonawców

biorących udział w postępowaniu


ZAWIADOMIENIE-

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

"Odbiór i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych ze Szkół Podstawowych w: Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie, Pleckiej Dąbrowie, Bedlnie dla których organem prowadzącym jest Gmina Bedlno.


przekazuje informacje dotyczące:


    1. Na sfinansowanie zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć 47 300,00 zł brutto.

    2. Firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny brutto wywozu miesięcznego nieczystości stałych segregowanych , cena brutto za wywóz 1 m³ nieczystości płynnych, termin płatności za wywóz obu rodzajów nieczystości


Nr oferty

Firma ( nazwa) oraz adres Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

ceny brutto wywozu miesięcznego nieczystości stałych segregowanych

cena brutto za wywóz 1 m³ nieczystości płynnych

cena brutto za wywóz 1 m³ nieczystości płynnych z ekologicznych oczyszczalni ścieków

Termin płatności faktury

1

PreZero Serwis Centrum sp. z o.o. 99- 300 Kutno, ul Łąkoszyńska 127

270,00 zł


63,72 zł

178,20 zł

do 30 dni


3. Zamówienie będzie realizowane przez wykonawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Gawrońska
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 08:30:41
  • Liczba odsłon: 106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665295]

przewiń do góry