Uchwały i formularze obowiązujące w 2020 roku.


WZORY FORMULARZY

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Informacja i Deklaracja w sprawie podatku   od nieruchomości obowiązujące od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

Osoby fizyczne

​​IN-1-„Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”

​ZIN-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIN-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

Deklaracje na podatek od nieruchomości (DN-1):

DN-1 „Deklaracja na podatek od nieruchomości ”

Dane o nieruchomościach :

ZDN-1”Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości:

ZDN-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

 

PODATEK ROLNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku   rolnego obowiązująca od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

Osoby fizyczne

​IR-1-„Informacja o gruntach”

​ZIR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIR-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

​DR-1-„Deklaracja na podatek rolny”

​ZDR-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZDR-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

 

 

PODATEK LEŚNY

Informacja i Deklaracja w sprawie podatku   leśnego obowiązująca od 01.07.2019 rok z załącznikami

 

Osoby fizyczne

​​IL-1-„Informacja o lasach”

​ZIL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZIL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”

​ZIL-3 „Dane pozostałych podatników”

Osoby prawne

​DL-1 „Deklaracje na podatek leśny”

​ZDL-1 „Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu”

​ZDL-2 „Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania”UCHWAŁY PODATKOWE NA 2020 ROK