Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 Bedlno

 

Bedlno, dnia 10.06.2019 r.

ZP.271.5.2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 10.06.2019r. o godz. 9:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.               z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje:

1. Na sfinansowanie zamówienia  Zamawiający zamierza  przeznaczyć  kwotę: 367 632,00 złotych brutto.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 31.05.2019r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa)  oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty w zł

Termin płatności faktury

Kryterium środowiskowe  (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

1

PreZero Service Centrum                 Sp.    z  o.o.,   99-300  Kutno,   ul. Łąkoszyńska 127

414 331,20

30 dni (od daty  złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)

0 akacji

 

3. Zamówienie planowane do realizacji w okresie:  od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 31 grudnia  2019 roku.

 

 

Wójt Gminy Bedlno

/-/ Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-10 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-10 13:27:33
  • Liczba odsłon: 170
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1665254]

przewiń do góry