INFORMACJA ROCZNA ZA 2018 ROK

O WYKONANIU BUDŻETU GMINY BEDLNO

(art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869)

 

I.       Wykonanie budżetu j.s.t.

Dochody wykonane za 2018 rok                                     - 22.389.653,56

Wydatki wykonane za 2018 rok                                      - 22.007.942,06

Nadwyżka budżetowa                                                     -      381.711,50

II.     Kwota wykorzystanych środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 1.146.880,57

III.  Kwota zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 – 0,00

IV.  Kwota dotacji otrzymanych z budżetów j.s.t. – 5.303,65 – (Rozdział 60014) i   33.910,00 (Rozdział 60016) oraz kwoty dotacji udzielonych innym j.s.t.– 35 239,37 (Rozdział 80104).

V.    Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji z wymienieniem podmiotów , których gwarancje
i poręczenia dotyczą – 0,00

VI.  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 roku

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz wykaz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018 roku

Umorzenie należności w zakresie podatków

brak

 

Umorzenie odsetek od zaległości w zakresie podatków

brak

 

Odroczenie terminu płatności  w zakresie podatków

brak

 

Rozłożenie na raty zaległości w zakresie podatków

brak

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym  z tytułu zakupu gruntów

1.      Adam Rosół

2.      Adam Rosół

3.      Tomasz Mańkowski

4.      Anna i Marcin Urbańscy

5.      Elżbieta i Jacek Milczarscy

6.      Hanna i Sławomir Wilinscy

7.      Bogumiła i  Andrzej Kaczmarek

8.      Katarzyna i Przemysław Gajewscy

 

Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

brak

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej

Lp.


Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Forma pomocy publicznej

1

2

3

1

ABRAMOWICZ ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

2

ADAMCZYK GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

3

ADAMCZYK MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

4

ADAMCZYK ROBERT

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

5

ADAMIAK MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

6

ADAMIAK STANISŁAWA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

7

ADAMSKI ADAM

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

8

ADASIAK MARCIN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

9

AMBROZIAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

10

AMBROZIAK LESZEK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

11

ANDRZEJCZYK JANUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

12

ANDRZEJCZYK KAMIL

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

13

ANDRZEJCZYK WOJCIECH

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

14

ANDRZEJEWSKA MARZENA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

15

ANTCZAK JAKUB

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

16

ANTCZAK JAN

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

17

ANTCZAK- WOJTCZAK ANITA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

18

BACZYŃSKA REGINA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

19

BAGNOWSKI ARKADIUSZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

20

BALIK JÓZEF

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

21

BANACHOWICZ MICHAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

22

BANACHOWICZ RAFAŁ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

23

BANASIAK MAŁGORZATA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

24

BARANOWSKA WANDA

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

25

BARANOWSKI GRZEGORZ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

26

BARANOWSKI MAREK

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

27

BARLAK ANDRZEJ

Dotacja - SA.39937 (2014/X)*

28