271.16.2018

Bedlno, dnia 11.12.2018r.

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYNa podstawie z art.91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2018r., z późn.zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:" Świadczenie usług w zakresie przewozu (dowozu i odwozu) uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bedlno do szkół.", którego otwarcia ofert dokonano w dniu 10.12.2018r. za najkorzystniejsza uznano ofertę Wykonawcy, którym jest i otrzymał największą ilość punktów przy kryterium :

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Cena

Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii

Termin płatności - należności za faktury

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. zo.o. , ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin

60

20

20Zamówienie będzie realizowane przez wykonawcę w okresie od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 30 czerwca 2019r.

1.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Odrzucono następujące oferty : nie odrzucono żadnej oferty.

3. Wykluczono następujących wykonawców: nie wykluczono żadnego Wykonawcy.Wójt Gminy

Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP:
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-11 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-11 14:23:13
  • Liczba odsłon: 177
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry