Zamawiający:

Gmina Bedlno

Bedlno 24

99-311 BedlnoBedlno, dnia 6.12.2018 r.

ZP.271.17.2018INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTDotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Bedlno”.

Otwarcie ofert odbyło się dn. 06.12.2018r. o godz. 9:15

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje:

1. Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 399.600,00 złotych brutto.

2. W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 28.11.2018r. w wyznaczonym terminie Zamawiający otrzymał następujące oferty:

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie

Cena brutto oferty w zł

Termin płatności faktury

Kryterium środowiskowe (oferowana liczba akcji promujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych)

1

TONSMEIER Centrum Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127

362.426,40

30 dni (od daty złożenia u Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury)

0 akacji


3. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie: od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łąpieś
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-07 07:44:58
  • Liczba odsłon: 194
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1559603]

przewiń do góry