Bedlno, dnia 29.10.2018 r..

 

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

 

 

Zawiadomienie

 – Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700 mb

Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb

Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb

Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb

Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb

Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb

Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb

 

przekazuje informacje dotyczące:

 

a)      kwoty jakiej zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700 mb – w wysokości brutto – 97.800,00 zł

Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb – w wysokości brutto – 33.800,00 zł

Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb – w wysokości brutto –89.800,00 zł

Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb – w wysokości brutto – 15.800,00 zł

Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb – w wysokości brutto –25.800,00 zł

Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb – w wysokości brutto – 38.800,00 zł

Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb – w wysokości brutto –22.800,00 zł

 

 

b)      firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania zamówienia:

Uwaga: Zamawiający nie podaje informacji dotyczących warunków płatności ponieważ określił w SIWZ, jednakowo dla wszystkich bez możliwości dokonywania zmian przez Wykonawców w druku ofertowym.

 

 

Nr oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Wykonawca złożył ofertę na Części:

Cena brutto

Gwarancja

Termin wykonania zamówienia

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „FA-BUD” Michał Nowacki

Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno

Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700 mb

96.555,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb

33.210,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb

84.870,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb

15.990,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb

25.830,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb

35.055,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb

22.140,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

2.

DES sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa

Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700 mb

96.924,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb

39.690,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb

89.790,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb

29.520,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb

25.830,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb

38.130,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb

30.135,00

48 m-cy

30.11.2018 r.

4.

Firma Transportowo-Handlowa „WOTEX” Wojciech Wacławski Micin 12, 99-314 Krzyżanów

Część I: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Szewce – Walentyna, dł. 700 mb

107.476,91

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część II: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Wyrów, dł. 280 mb

36.001,17

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część III: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Orłów-Parcel, dł. 700 mb

107.199,67

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Mateuszew, dł. 320 mb

32.076,83

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część V: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Ruszki, dł. 300 mb

30.072,02

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VI: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Kazimierek, dł. 450 mb

44.377,42

48 m-cy

30.11.2018 r.

Część VII: Wykonanie nawierzchni drogi w miejscowości Florianów, dł. 270 mb

27.064,82

48 m-cy

30.11.2018 r.

 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej  informacji  przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg. załącznika nr 5.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania informacji faksem nr 24 282 17 50 oraz niezwłocznie przesłać za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego lub złożyć osobiście.

 

 

 

Wójt Gminy Bedlno

Krzysztof Kołach

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wiesław Głuszcz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-29 13:56:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Wiesław Głuszcz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-29 13:59:59
  • Liczba odsłon: 181
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1653160]

przewiń do góry